Mitoloji Sözlüğü – T

Teukros : Skamandros çayının tanrısı ile İda dağı perisi İdaea’nın oğlu.
Teuthis : Arkadia şeflerinden biri. Troia savaşında Agamemnon ile aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu ordudan ayrılmıştı.
Tuthras : Anadoluda Mysia bölgesi kralı.
Thalia : İlham perilerinden biri. Apollon ile evlenmiş Korybant’ları doğurmuştu. Sürülerin, bitkilerin, ekinlerin koruyucusu idi. Letafet perilerinden birinin adıda Thalia’dır.
Thamyris : Thrakia’lı efsanevi müzisyen ve şair. Philammon ile peri Argiope’nin oğlu. İlham perilerine meydan okuduğu için sesini güzelliğini ve gözlerini kaybetti.
Thanatos : Yunanlıların ölüm tanrısı, Hypnos’un ikiz kardeşi idi.
Thaumas : Pontos ile Gaia’nın oğlu. Okeanos’un kızı Elektra ile evlendi. İris ile Harryi’ler bu evlilik sonucu dünyaya geldiler.
Thebe : Kilika’lı bir kahraman kadın. Adramys’in kızı. Koşuda kendisini yenecek erkekle evleneceğini ilan etti, Herakles onu yendi ve onunla evlendi.
Thebai : Boiotia’lı Kadmos tarafından kurulan ünlü bir şehir. Yüksek surlarını Amphion lirinin sesi ile taşları yürüterek yapmıştı.
Theia : Uranos ile Gaia’nın kızı. Hyperion ile evlendi. Helios, Eos, Selen onun çocuklarıdır.
Theias : Belus’un oğlu, kendi öz kızı Smyra ile evlendi.
Themis : Kanunların, adaletin, örf ve adetlerin tanrıçası. Uranos ile Gaia’nın kızı. Zeus ile evlenerek Hora’ları, Parka’ları ve Metis’i doğurdu.
Theonoe : Thestor’un kızı.
Theophane : Bisaltes’in kızı. Çok güzel bir kızdı. Poseidon onu Krinis adasına kaçırdı.
Therapne : Leleks’in kızı.
Thermedon : Amazonlar diyarında akan Terme çayı.
Therodamas : Skythia’nın efsanevi kralı. Aslanlarını insan eti ile beslerdi.
Thersandros : Thebai şehrinin kralı. Polynikes ile Argia’nın oğlu olan Amphia’nın oğlu. Amphiaros’un kızı Demonassa ile evlendi ve Tisamenos adında bir oğlu oldu. Telephos tarafından öldürüldü.
Thersites : Argios’un oğlu. Troia savaşında maskaralıklar yaparak askerleri eğlendirirdi.
Theseus : Yunanlıların en büyük kahramanlarından biri.
Thespiadlar : Thespios’un elli kızına ve onların çocuklarına verilen ad.
Thespios : Thespies şehrinin kahramanı. Erekhtheus’un oğlu. Elli kızının hepsinide Herakles’e metres olarak vermişti. Sadece bir kızını vermekten kaçınmıştı. Herakles te bu kızı Thespies şehrindeki kendi tapınağına rahibe yaptı. Diğer 49 kızın her biri birer erkek çocuk dünyaya getirdi. Bunlara Thespiadlar dendi.
Thesprotlar : Epir halkına verilen ad.
Thessallia : Tanrılar dağı Olympos’u da içine alan kuzey doğu Yunanistan da bir bölge. Herakles ile Khalkiope’nin oğlu Thessalos bu bölgeye adını vermiştir.
Thestiad’lar : Melagros’un iki dayısına bu ad verilir.
Thestion : Pleuron kralı.
Thestor : Apollon ile Laothoe’nin oğlu. Çok bilgili zeki biri olduğundan ona Yunanca bilgili anlamına gelen İdmon lakabını vermişlerdi.
Thetis : Nereus ile Doris’in kızı. Peleus’un karısı. Akhilleus’un annesi. Thetis Nereidlerin en güzeli idi. Zeus ile Poseidon onunla evlenmek istemişlerdi ancak Thetis’ten doğacak çocuğun babasını geçeceği haberi üzerine tanrılar küçük düşmekten çekinerek onunla evlenmeyi göze alamadılar. Bu yüzden de bu güzel tanrıça kral Peleus ile evlendirildi.
Thiasos : Dionysos şerefine yapılan gece şenlikleri.
Thoas : Lemnos adasının kralı. Otreus’ın kızı Kallikopis (Myrina) ile evlendi. Karısının kendisini Dionysos ile aldattığını öğrenince çok öfkelendi fakat tanrı şarap içirerek onu sakinleştirdi ve ona şarap yapmayı öğretti. Çok sonra Lemnos kadınları ayaklanıp kocalarını öldürmeye başladıklarında kızı Hipsipyle Thoas’u gizlice Lemnos’dan kaçırdı.