Mitoloji Sözlüğü – T

Talos : Girit adasını beklemekle görevlendirilmiş tunç vücutlu dev. Bir yabancı gördüğünde hemen ateşin içine girer, kızıl kor haline gelir, sonra koşar yabancıyı kucaklar diri diri yakardı.
Talthybios : Agememnon’un habercilerinden biri.
Tanais : Okeanos ile Tethys’in oğlu, bugünkü Don nehrinin tanrısı.
Tantalos : Batı anadoluda Lydia kralı. Zeus ile Plouto’nun oğlu. Sipylos (Manisa) dağında hüküm sürüyordu. Atlas’ın kızı Dione ile evlenmişti. Paktolos ırmağının kızı Eurnassa da onun karısı idi. Pelops ve Niobe onun çocukları idi. Tantalos tanrıların hoşgörüsünü kötüye kullandı ve müthiş bir azaba çarptırıldı.
Tantalid’ler : Tantalos’un soyundan gelenler.
Taraksippos : Hipodrumlarada atları ürküten habis ruh.
Taras : Poseidon ile Satyra adlı bir perinin oğlu. İtalyada Tarente şehrinin kurucularından.
Tartaros : Yeraltında, cehennemlerin derinliklerinde bulunan korkunç yer. Zeus kendisine isyan edenleri oraya atardı.
Tauros : Pasiphae’nin aşık olduğu bir delikanlı. Minotauros bu birliktelik sonucu doğdu. Minos onu Girit’te yer altı mağarasına hapsetti. Theseus onu öldürdü.
Taygete : Atlas ile Pleione’nin kızı. Zeus ile birlikte olup Lakedaemon’u doğurdu. Çok utangaç bir yapıya sahipti.
Teiresias : Ünlü kahin, ve Manto’nun babası.
Tekmessa : Anadolu da Phrygia kralı Teuthras’ın kızı. Yunanlıların saldırısı sırasında büyük kahraman Aiaks’ın eline düştü. Bu evliliğin sonucunda Eurysakes adında bir oğlu oldu.
Telamon : Büyük Aiaks’ın babası ve Aigina kralı. Birçok savaşta Herakles ile birlikte oldu.
Telegonos : Odysseus’un sihirbaz Kirke’den olan oğlu.
Telemakhos : Odysseus’un Penelope’den olan oğlu. Babası Troia savaşından geri dönmeyince henüz küçük bir çocuk olmasına rağmen babasını aramak için yollara düştü. Zeka tanrıçası Athena Mentor adlı filozofun kılığına girerek ona daima öğüt verdi yol gösterdi.
Telephassa : Agenor’un karısı.Kadmos, Kiliks, Phoeniks,Europa’nın annesi.
Telephos : Herakles’in oğlu. Akhilleus onu savaşta yaralamıştı. Bir kahin mızrağın pası ile yarasını iyileştirdi.
Telesphoros : Meşhur bir hekim. Tanrılar katına kadar çıkmış.
Telkhin’ler : Güneşin çocukları. Volkanik olayların sembolüdürler. Bir bakışta insanları büyüleyebilen sihirbazdırlar.
Telmessus : Bugünkü Fethiye şehrinin kahramanı. Apollon ile Fenike kralının kızlarından birinin oğlu idi.
Tellus : Romalıların toprak tanrıçası Gaia’ya verdikleri ad.
Telonia : Yunanlıların dini merasim yapılmadan önce çocuklarının ruhlarına verdikleri ad.
Telphoussa : Bir Nymphe’nin adı.Ladon ırmağının kızıydı.Adını suyu buz gibi olan bir çeşmeye vermişti.
Tempe : Thessalia’da bir vadi. Poseidon burayı üç dişli yabasıyla açmıştı.
Tenedoks : Bozcaadanın eski adı.
Tenes : Tenedoks’a adını veren kahraman. Kolones kralı Kyknos’un oğlu.Akhilleus tarafından öldürüldü.
Terambos : Zamanın en iyi musiki sanatçısıydı, lir ve flüt çalmakta çok ustaydı.
Tereos : Thrakia kralı. Ares’in oğlu.
Termeros : Termera şehrine adını veren azılı bir haydut. Herakles tarafından öldürüldü.
Terminus : Romalıların sınır taşı tanrısı.
Terpsikhore : İlham perilerinden biri, dans Musa’sı. Sirenlerin annesi.
Tethys : Okeanos’un karısı. Okeanidler diye bilinen 3000 güzel kızın annesi.
Teukris : Teukros’un kızı, Dardanos’un karısı