Mitoloji Sözlüğü – T

Thoe : Deniz Nymphelerinden biri. Okeanos ile Tethys’in kızı.
Thoosa : Phorkys’in kızı. Poseidon’dan Polyphemoz adında bir çocuğu oldu.
Thrakia : Ares’in, rüzgarların ve Orpheus’un yurdu.
Thrake : Okeanos ile Parthenone’nin kızı. Adını Thrakia bölgesine verdi. Kız kardeşi Europa da adını Avrupa bölgesine verdi.
Thriai : Apollon’u Parnassos dağında büyüten üç periye verilen ad. Bunlar küçük çakıl taşları ile fala bakarak gelecekte olacaklarla ilgili bilgiler verirlerdi.
Thyestes : Pelops ile Hippodamia’nın oğlu. Babasının yerine kral olmak istediğinden kendisinden büyük olan kardeşi Atreus’tan nefret ediyor onun aile sadetini kıskanıyordu. Atreus’un karısı Europa’yı baştan çıkarıp ondan bir kaç tane çocuk sahibi oldu. Durum ortaya çıktığındaysa öldürülmekten korkarak kaçtı.
Thyia : Deukalion’un kızı. Zeus’tan Makedonia adında bir kızı olmuştu.
Thyiadlar : Mainadlara, Bakhantlara verilen ad.
Thyria : Amphinomus’un kızı. Apollon’dan Kyknoks adında bir oğlu oldu.
Tiphys : Poseidon’un oğlu eşşiz bir gemi olan Argo gemisinin baş kaptanı idi.
Tiresias : Eski devirlerin en ünlü kahini. Athena’yı çıplak gördüğü için gözleri tanrıça tarafından kör edilmişti.
Tisiphone : Üç Eriny’den birinin adı. Öldüreni cezalandıran anlamına gelir. Bu kadın katillerden intkam almakla görevlendirilmişti.
Titanlar : Uranos ile Gaia’nın oğulları. İlk tanrıların soyundan olan Titanlar altı erkek altı da kız kardeştiler. Kronos kardeşlerin en küçüğü idi ve annesi ile birlikte babasını öldürerek yerine geçti.
Titanidler : Uranos ile Gaia’nın çocukları olan Titanlardan altı kız kardeşe verilen ad. Bunlar Theia, Rhea, Themis, Mnomosyne, Phoebe, ve Tethys. Bunlar kendi kardeşleri ile evlenerek başka tanrıların doğmasını sağladılar.
Tithonos : Troia prenslerinden biri. Laomedon ile Skamandros’un kızı olan Strymo’nun oğlu. Eos bu prense aşık olarak onu kaçırdı. Zeus’tan kocasını ölmezler arasına almasını istedi ancak bu arada ebedi gençliğini istemeyi unutmuştu. Yıllar geçipte Tithonos yaşlanmaya başlayınca çekilmez biri oldu ve tanrılar onu çır çır böceğine dönüştürdüler.
Tityos : Zeus ile Elara’nın oğlu olan dev. Zeus kıskanç Hera’nın krokusundan Elara’yı yerin altında bir mağaraya saklamıştı. Elara doğum sırasında ölünce Zeus oğlunu yer’e emanet etti. Yer ona süt annelik yaptı bu yüzden Tityos’a yerin oğlu derler.
Tlepolemos : Herakles ile Astyokhe’nin oğlu. Yalnışlıkla Alkmene’nin kardeşi Lykymnios’u öldürünce Rodos adasına kçtı ve orada bir koloni kurdu.
Tlos : Miletus ile Praktisidike adlı bir perinin oğlu. Tlos şehrini o kurdu.
Tmolos : Lydia kralı. Ares ile Theogone’nin oğlu. Artemis’in arkadaşlarından biri olan peri Arripe’ye zorla sahip olunca Artemis tarafından cezalandırıldı ve bir boğanın boynuzlarında can verdi.
Trambelos : Telamon ile Theanira’nı oğlu. Miletus şehrinin kralı Arion tarafından büyütüldü. Bir peri kızna zorla shaip olup öldürdüğü için Akhilleus tarafından öldürüldü.
Trinakria : Helios’un yurdu. Sicilia adası.
Triopas : Poseidon’un oğlu Knidos şehrini kuran kahraman.
Triptolemos : Eleusis kralı. Keleus ile Metanire’nin oğlu. Ziraat aletlerinin mucididir.
Triton : Poseidon ile Amphhitrite’nin oğlu. Belden yukarısı insan belden aşağısı balık şeklinde ayakları at ayağına benzeyen bir deniz tanrısı.
Tritonlar : Nereidlerin arkadaşları olan deniz tanrıları.
Troia : Bugünkü Hisarcık şehrinin bulunduğu yerde olan eski bir şehir. Mitolojide Troia savaşına büyük yer verilmişti.
Troilos : Priamos ile Hekube’ninn oğlu. Akhilleus tarafından öldürüldü.
Trokhilos : Argos’lu bir kahraman. İo’nun oğlu savaş arabasını icat etmiştir.
Trophonios : Erginos’un oğlu olan Boiotia’lı kahraman.
Tros : Phrygia kralı Erikhthonios’un oğlu,Troia şehrine adını vermiştir.
Turnus : İtalyada yaşayan Rutillerin kralı.
Tydeus : Etolia kahramanlarından. Kral Oeneus ile Periboia’nın oğlu. Diomedes’in babası.
Tykhe : Talih, tesadüf tanrıçası.
Tympanon : Korybantların icat ettikleri tef.
Tyndareos : Isparta kralı, Leda’nın kocası.
Typhon : Tartaros ile Gaia’nın oğlu olan korkunç bir ifrit. Yüz başlı ve yılan ayaklı idi.
Tyro : Salmoneus ile Alkidike’nin kızı. Enipe ırmağının tanrısına gönül vermişti. Poseidon Tyro’yu sevdi ve Enipe ırmağı tanrısının kılığına girerek onunla birlikte oldu. Pelias ile Neleus adlarında iki çocukları oldu.