Mitoloji Sözlüğü – B

25 Nisan 2016 0

Baal : Asur Tanrısı Bakkhant’lar : Dionysos şenliklerinde tanrının yanında dolaşan kadınlar Basileia : Uranos’un kızı ve Rhea ile Titanların kızkardeşidir. Kardeşi Hyperion ile evlendi […]

Mitoloji Sözlüğü A

25 Nisan 2016 0

Asia: Okeanos ile Ethys’in kızı. Asya kıtasına adını koydu. Assaon: Niobe’nin babası. Kızına aşıktı, kızı bu aşka karşılık vermeyince torunlarını öldürdü. Asteria: Titan Kheos ile […]

Mitoloji Sözlüğü A

25 Nisan 2016 0

Anios: Apollonun Delosta yaşayan oğlu. Ankhises: Troia kahramanlarından biri. Kapys ile Themiste’nin oğlu. Aphrodite’ten Aeneas (Enee) adında bir oğlu oldu. Ankhores: Phirigia kralı Midas’ın oğlu. […]

Mitoloji Sözlüğü – A

25 Nisan 2016 0

Aloeus: Gök ile yer’in oğlu olan bir Titan. İphimedia adında bir kadınla evlenmişti ancak Poseidon bu kadını sevmiş ve ondan ikide çocuğu olmuştu. Aloadlar: Poseidon […]

Mitoloji Sözlüğü – A

25 Nisan 2016 0

Aigle: Heliades’lerden, yani Phaeton’un kız kardeşlerinden birinin adı. Aineias: Kral Ankhises ile Aphrodite’ın Oğlu Troia kahramalarından biri. Aineisas zaptedilen ve yakılan Troia şehrinden, hasta babasını […]

Mitoloji Sözlüğü

25 Nisan 2016 0

Abas: Metanize’nin oğlu, su içmesiyle alay ettiği için Demeter, onu kertenkele yaptı. Kalkanında büyüleyici bir güç varmış. Abaris: İskityalı Apollon rahibi, tanrı, ona kahinlikte öğretmişti. […]

1 4 5 6