Mitoloji Sözlüğü – R

Raros : Karnaos’un oğlu. Triptolemos’un babası. Eleusis de Raros vadisine adını verdi.
Remus : Romulus’un ikiz kardeşi, Mars ile Rea Silvanın oğlu, Roma şehrinin kuruluşunda önemli bir yeri vardır.
Rhakios : Giritli bir kahraman, Lebes’in oğlu. Manto ile evlenmişti.
Rhadamantys: Cehennemlerde bulunan meşhur bir yargıç. Zeus ile Europa’nın oğlu ve Girit kralı Minos’un kardeşidir.
Rhadios : Neleus ile Khloris’in oğlu. Pylos şehrine saldırdığı için Herakles tarafından öldürüldü.
Rhea : Dağlık bölgelerin tanrıçası idi. Bir adıda İdalı ana idi. Zeus’u onun büyüttüğüne inanılırdı.
Rheme : Şöhret tanrıçası. Gaia tarafından yaratıldı, Zeus’a habercilik yaptı.
Rhesos : Thrakia’lı bir kahraman Troia savaşında Troia’lılara yardıma koştu.
Rhodope : Artemis’in hizmetindekilerden biriydi ve masumiyetini sonsuz dek saklaak istiyordu, ancak bu durumdan hoşlanmayan Aphrodite onu haşin ve ahlaksız bir avcı olan Euthynokos’a aşık etti. İki sevgili dağlarda gizlice buuşup birlikte oluyorlardı. Artemis bunu haber alınca onu sevgilisi ile gizlice buluştuğu mağarada Styks ırmağına dönüştürdü.
Rhodos : Güneş’in karısı. Rhodos adasına adını verdi.
Rhoetos : Tanrılarla savaşan devlerden biri. Dionysos tarafından öldürüldü.
Rhoksane : Kordyas’ın kızı. İran şahının oğlu Medos ona tecavüz etti, cezalandırılacağından korkan Medos kendininehre attı. O günden sonra nehrin adı Medos olarak değiştirildi.
Rhopalos : Herakles’in oğlu, Phaestos’un babası.
Rhytia : Korybant’ların annesi. Samothrake adasında yaşayan bu dokuz kardeşin Apollon’un çocukları oldukları söylenir.
Risus : Neşe ve kahkaha tanrısı. İnsanların kalplerinden kederleri kovan acıları yatıştıran bir tanrıydı.
Romos : Roma şehrini kuran ve adını veren kahraman.
Romulus : Mars ile Rea Silva’nın ikiz oğullarından biridir. Roma şehrinin kuruluşunda önemli rol oynamıştır.
Ros : Hava ile Ay’ın oğlu, Çiy Şebnem tanrısı. Ros, seher tanrısı Eos’un kocasıydı.