Kız Kulesi Hikayesi

Kız KulesiBattal Gazi Kız Kulesi’nde
Kız Kulesi üzerine anlatılan bir başka öykü de, ünlü kahraman Battal Gazi ile ilgili. Aslında Seyyid Battal Gazi bir arap kahramanıdır, Türk halkının hayal gücüyle bir Türk kahramanı olup çıkmış zamanla. Bu yenilmez yiğit için değişik öyküler yaratılmış. Onun, özellikle Bizans’a karşı savaşları destan biçiıninde anlatılır. Bu savaşlardan biri de yine Kız Kulesi ile ilgilidir.

Halife Harun Reşid, İstanbul’u kuşatmış, ama alamamıştır. Kendisi çekilince Seyyid Battal Gazi Üsküdar kıyılarında yedi yıl bekler ve Üsküdar ile Kadıköy’de bayındırlık hareketlerine girişir. Söylendiğine göre, Üsküdar tekfurunun güzeller güzeli bir kızı varmış. Seyyid Battal Gazi’nin orada yedi yıl kalması da bu kıza aşık olmasından dolayı imiş. Ama sonra Battal, Şam’a gönderilmiş, imparator da onun yokluğunu fırsat bilerek denizin içine bir kule yaptırmış ve tekfurun kızını oraya kapatmış. Battal Gazi, Şam seferinden dönüp de olanları öğrenince kuleyi basmış, kızı ve bütün değerli eşyaları alarak götürmüş.

Bizans döneminde kule Damalis Kulesi adıyla anılırmış. “Damalis” sözcüğü Bizanslılarda “genç kız” anlamına gelmektedir. Kulenin Bizans dönemideki adı onların dilinde de Kız Kulesi’dir.